izrada poreznih prijava za utvrđivanje poreza na dobit

Porezne prijave na dobit rade se za svaku kalendarsku godinu. Tu se vidi sažetak poslovanja određenog poduzetnika. Godišnja prijava predaje se u Poreznu upravu po sjedištu poduzetnika.  

Brzi upit