izrada poreznih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak

Porezne prijave na dohodak odnose se na obrtnike. Porezne prijave poreza na dohodak moraju se predati do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Brzi upit