knjigovodstveni poslovi

 Poslovne knjige vode se prema knjigovodstvenim načelima, standardima i pravilima knjigovodstvene struke.

Temeljne zadaće knjigovodstva:

- prikupljanje i knjiženje podataka o promjenama u poslovanju poduzetnika i to na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava

- knjiženje svih nastalih promjena imovine, kapitala, obveza, rashoda, prihoda i dobiti kronološkim redom

- utvrđivanje poslovnog rezultata

- sastavljanje temeljnih financijskih izvješća temeljem knjigovodstvenih informacija 

 - knjiženje izvoda

- obračuni PDV

- knjiženje blagajne

- obračuni i knjiženje plaća

- izrada kalkulacija za maloprodaju

- Knjiga URA i IRA 

Brzi upit